2016-07-09-jubileusz-zespołu-w-Ozarowie-3

Życzenia od strażaków przyjmuje Grażyna Hadryś - kierownik zespołu