2016-07-09-jubileusz-zespołu-w-Ozarowie-10

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy z Ożarowa w latach 80- tych XX wieku