Zespół Czeremcha ubogacił wiązanką pieśni żołnierskich wieczornicę „Niepodległa”

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości,  w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie odbyła się patriotyczna wieczornica pod hasłem „Niepodległa”.  Uroczystość przygotowaną przez uczniów i nauczycieli  swoim występem ubogacił Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” działający przy Filii Bibliotecznej w Rudzie.  Zespół na ten szczególny czas przygotował  wiązankę pieśni żołnierskich.

Wieczornica rozpoczęła się  odśpiewaniem  hymnu państwowego. Po hymnie, Pani Dyrektor Marlena Nowak przywitała wszystkich przybyłych. Szczególnym momentem tej części  patriotycznego spotkania było przypomnienie historii Polski w latach 1795 -1918 i trudnej  drogi do niepodległości. Odzyskała ją Polska 103  lata temu.

Kolejną częścią wieczornicy  był trzyczęściowy montaż słowno— muzyczny oraz występ Zespołu Śpiewaczego „Czeremcha” z wiązanką pieśni niepodległościowych..

Wieczornicę zakończyło wspólne śpiewanie pieśni legionowych. Wykonane w takiej oprawie pieśni: Rota, Szara piechota, Wojenko, wojenko, Pierwsza brygada na długo pozostaną w pamięci dzieci i innych uczestników wieczornicy.

Swoją obecnością zaszczyciła organizatorów wieczornicy Pani Wiceburmistrz Joanna Skotnicka- Fiuk

   

   

   

Filia Biblioteczna w Rudzie