Zespół „Czeremcha” nagrodzony przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Działający przy Filii Bibliotecznej w Rudzie Zespół Śpiewaczy Czeremcha  podczas inauguracji sezonu kulturalnego 2019/2020 otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego. Zespół istniejący od 2011 roku, obecnie prowadzony przez Tomasza Majtykę, został nagrodzony za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrodę wręczył wicemarszałek Zbigniew Ziemba. Uroczystość wręczenia Nagród odbyła się w gmachu Mediateki na placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim

Zespół Śpiewaczy „Czeremcha”  kultywuje tradycje ludowe oraz śpiewacze regionu wieluńskiego i promuje Gminę Wieluń poprzez udział w licznych festiwalach folklorystycznych.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu (fot. archiwum)