Promocja monografii „Od Liceum Pedagogicznego do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu

W dniu 4 października w II LO im. Janusza Korczaka odbyła się promocja monografii zatytułowanej „Od Liceum Pedagogicznego do II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu 1945 – 2015. T.1. Książka ukazała się w 74. rocznicę powstania Państwowego Liceum Pedagogicznego w Wieluniu.

Uroczysta promocja zgromadziła wielu zacnych gości, w tym Starostę Wieluńskiego Marka Kielera, radnego Sejmiku Wojewódzkiego Andrzeja Chowisa, radnych Grażynę Ryczyńską, Andrzeja Stępnia, dyrektorów szkół i placówek kulturalnych, członków Stowarzyszenia Absolwentów „Korczak”, twórców monografii, absolwentów,  sponsorów, przedstawicieli młodzieży…

Monografia rodziła się od listopada 2015 roku (70 lat od powstania PLP). Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie. Później odbyło się kolejnych dwadzieścia. Wszystkie zostały udokumentowane protokołami.

Składająca się z trzech części monografia pod red. prof. dra hab. Stanisława Tadeusza Olejnika – absolwenta PLP – jest historią wieluńskich szkół kształcących nauczycieli: Liceum Pedagogicznego (1945 – 1969), Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli (1965 – 1975), Studium Wychowania Przedszkolnego (1973 -1984), Studium Nauczycielskiego (1982 -1995) oraz Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu (1992 – 2015) i niewątpliwie kolejnym przyczynkiem do historii szkolnictwa wieluńskiego.

Książka została wydana staraniem „Korczak” Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkół przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu.  Obszerność materiału zdecydowała, że książka nosi dodatkowy zapis T. 1 co oznacza, że w przygotowaniu jest tom drugi obejmujący historię II LO im. Janusza Korczaka, najmłodszej szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie wieluńskim i wspaniałego spadkobiercy poprzednich szkół.

W Przedmowie do monografii pióra dyrektor II LO Renaty Tatary czytamy:

Autorzy z dumą przystąpili do spisania historii, by móc przekazać kolejnym pokoleniom piękne karty oraz zachować w trwałej pamięci to, co najważniejsze. Od roku 1945 szkoły wykształciły w sumie kilka tysięcy absolwentów, cenionych fachowców, ludzi sukcesu zawodowego i naukowego, którzy są rozproszeni w różnych zakątkach Polski i świata. Monografia niech będzie hołdem dla wszystkich, dzięki którym obecnie II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu jest szkołą dobrej, jakości, szkołą przyszłości, a w efekcie staje się szkołą sukcesu (…) dzisiaj, jako dyrektor II LO zwracam się do wszystkich tworzących piękną historię wcześniejszych szkół, by powiedzieć – dziękuję. Z całą odpowiedzialnością dziękuję wszystkim Państwu za każdą próbę wypełniania korczakowskiego wskazania i „nie zostawiania świata takim, jaki jest” (…) Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania monografii szkoły. W sposób szczególny dziękuję profesorowi Tadeuszowi Olejnikowi, który przez swoją niezwykłą osobowość i charakter zarażał pasją i motywował cały zespół do systematycznej pracy nad książką.

A w Zespole tym byli: Stanisław Tadeusz Olejnik (przewodniczący), Ryszard Janas (prezes Stowarzyszenia „Korczak”) Marlena Karaś, Beata Sola, Zdzisław Spychała (dyrektor Kolegium Nauczycielskiego), Henryk Strózik, Renata Tatara, Edward Warzycha, Zygmunt Wujec.

Korekty tekstu dokonały Dorota Eichstaedt i Katarzyna Mikulska – Sołtysiak. Składu dokonała Aleksandra Jarząbek.

Monografia jest zaopatrzona w bogatą szatę ikonograficzną. Fotografie pochodzą ze zbiorów MZW, II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu oraz prywatnych zbiorów absolwentów.

Uroczystość promocyjną uświetniły występy artystyczne. Wystąpił Zespół Wokalno – Instrumentalny II LO im Janusza Korczaka pod kierownictwem Jakuba Jurdzińskiego oraz Zespół Muzyki Dawnej i Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu także pod kierunkiem p. Jakuba Jurdzińskiego.

Na zakończenie uroczystości na sali pojawił się okolicznościowy tort.