Zauroczeni rzeźbą – muzeum realizuje projekt ministerialny

Muzeum Ziemi Wieluńskiej pozyskało 18 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu  „Zauroczeni rzeźbą – żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia”. Jego częścią jest konkurs rzeźbiarski, którego rozstrzygnięcie wraz z otarciem wystawy będzie miało miejsce 2 grudnia (niedziela) w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Regulamin konkursu rzeźbiarskiego dostępny na stronie www.muzeum.wielun.pl

W świecie ulegającym dynamicznym zmianom istotne jest, by nie zatracić własnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego muzeum realizuje projekt, którego celem jest  zachowanie i upowszechnianie kultury o regionie, w szczególności wspieranie jednej z dziedzin twórczości ludowej – rzeźby oraz przypomnienie za jej pośrednictwem historii Wielunia.

W ramach projektu odbyło się szereg działań, które mają pobudzić młode pokolenie do zainteresowania losami swojej Małej Ojczyzny i naśladowania tradycji ludowych. Dlatego zorganizowane zostały warsztaty rzeźbiarskie (wzięło w nich udział 600 osób) a także konkurs  mający na celu pobudzenie rzeźbiarzy do większej aktywności oraz odkrycie nowych talentów. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prezentująca dorobek twórców, w szczególności prace w drewnie przedstawiające 735-letnią historię Wielunia.

– Nadchodzą czasy, gdy rzeźbiarze będą uczyli się sztuki ludowej w muzeach. Chcemy uświadomić mieszkańcom, co jest autentyczne i ludowe. Projekt  jest próbą przybliżenia tradycyjnej twórczości, która niegdyś była wszechobecna, a dziś powoli odchodzi – podkreśla etnograf z MZW Tomasz Spychała.

Materiały z archiwum Muzeum Ziemi Wieluńskiej