2016-06-21-Zasłużony -dla-Ziemi-Wieluńskiej-6

Przewodniczący Rady Powiatu wręcza Medal Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej