Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej

Jego Ekscelencja, ks. bp Jan Wątroba uhonorowany Medalem Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej

21 czerwca 2016 r. odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu w Wieluniu. Składała się z dwóch części, z których pierwsza, bardzo uroczysta, to uhonorowanie Medalem Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej jego Ekscelencji ks. dra Jana Wątroby biskupa rzeszowskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu wręcza Medal Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej

Przewodniczący Rady Powiatu wręcza Medal Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej

.

Uroczystość wręczenia Medalu zgromadziła członków Rady Powiatu z Pocztem Sztandarowym, księży parafii wieluńskich: ks. prałata Mariana Mermera, ks. prałata Mariana Stochniałka, ks. prałata Jacka Zielińskiego, ks. kanonika Jarosława Borala, ks. Lecha Dębskiego, proboszcza parafii św. Stanisława w Wieluniu, siostry Antoninki: Marię Blajer i Stanisławę Górecką oraz siostrę Beatę ze Zgromadzenia Sióstr Bernardynek. Obecni byli także członkowie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, inicjatorzy nadania Medalu ks. biskupowi.

Obraz wręcza starosta Andrzej Stępień

Obraz wręcza starosta Andrzej Stępień

Słowo podziękowania dla ks. bpa kieruje ks. Marian Mermer

Słowo podziękowania dla ks. bpa kieruje ks. Marian Mermer

Ks. bp Jan Wątroba jest synem Ziemi Wieluńskiej. Urodził się w Wieluniu 4 XII 1953r.. Szkołę Podstawową ukończył w Białej, swojej rodzinnej miejscowości. Kolejny etap edukacji, lata 1968 – 1972, to Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Tu zdobył świadectwo dojrzałości. Naukę kontynuował w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Studia ukończył w roku 1979, dwa lata później od przewidzianego terminu (przymusowa dwuletnia służba wojskowa), zdobywając tytuł magistra teologii. W tym samym 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Częstochowskiej z rąk bpa Stefana Bareły. Kolejne dwa lata to praca w parafii p.w. Ducha Świętego w Wieruszowie, gdzie był wikariuszem. W roku 1981 wyjechał do Rzymu. Przez 4 lata, w ramach Centro Pastorale Corda Cordi, posługiwał polskim pielgrzymom, podjął też studia na Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1985 roku uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej.

W lipcu 1985 roku wrócił do Częstochowy. Nowy bp, ks. dr Stanisław Nowak, powierzył mu funkcję swojego sekretarza i kapelana. Pełnił je przez 9 lat. W tym samym czasie pełnił funkcję sekretarza oraz rzecznika prasowego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej . Pełnił też w ramach Podyplomowego Studium Pastoralnego dla Kapłanów (Tirocinium Pastorale) obowiązki ojca duchownego dla młodych kapłanów. W latach 1994 – 2000 był Rektorem Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W roku 1999 doktoryzował się na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując tytuł dra teologii.

Od 20 kwietnia 2000 roku, z nominacji Ojca Świętego Jana Pawła II, jest biskupem pomocniczym Archidiecezji Częstochowskiej ze stolica tytularną w Bisica. Sakrę biskupią otrzymał 20 maja 2000 roku. Konsekratorami byli: ks. abp Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski, ks. abp Józef Życiński Metropolita Lubelski i ks. bp Antoni Długosz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej. Z sakrą biskupią przyszły nowe obowiązki: został Wikariuszem Generalnym Archidiecezji Częstochowskiej, członkiem Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. Równolegle z przydzielonymi obowiązkami był przewodniczącym Rady Ekonomicznej Archidiecezji Częstochowskiej.

Ks. bp Jan Wątroba pracował również w Konferencji Episkopatu Polski. Był członkiem Komisji Duchowieństwa i delegatem Komisji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa kobiet (dwie kadencje), a od 21 czerwca 2013 roku był przewodniczącym Rady ds. Rodziny. W tym samym czasie, bo 14 czerwca ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem rzeszowskim. Diecezję przejął kanonicznie 19 lipca 2013 roku. Uroczysty ingres w katedrze rzeszowskiej odbył się 20 lipca. Zawołaniem biskupim ks. bpa Jana Wątroby są słowa: „Oto idę, aby spełniać wolę Twoją”. Zawołanie przekładało się i przekłada na działalność duszpasterską.

Przedstawiciele starostwa, ks bp Jan Wątroba, duchowni wieluńscy

Przedstawiciele starostwa, ks bp Jan Wątroba, duchowni wieluńscy

Biskup Jan Wątroba dobrze zapisał się w pamięci mieszkańców Wielunia i ziemi wieluńskiej. Do dziś cenione jest jego zaangażowanie w działalność społeczną i wychowawczą wśród mieszkańców powiatu, w szczególności wśród młodzieży. Był uczestnikiem zjazdów koleżeńskich swojego rocznika maturalnego. Sprawował Eucharystie w intencji zmarłych kolegów i pedagogów. Wiele razy przewodniczył pielgrzymkom wieluńskim w Rzymie i Watykanie. W 1997 roku wziął udział w uroczystości otwarcia nowego budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. W roku 2005, roku poprzedzającym stulecie Liceum, spotkał się z uczniami w ramach spotkań z wybitnymi absolwentami. W uroczystość jubileuszu stulecia szkoły 16 września 2006 roku poświęcił Tablicę Katyńską ufundowaną przez absolwentów. Był współcelebransem Mszy św. w intencji szkoły.

W Wieluniu i na terenie ziemi wieluńskiej (m.in. przy Źródełku Objawienia w Kałużach) przewodniczył wielu uroczystościom religijnym i patriotycznym. Od roku 2006 wspierał duchowo fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, dziękując wspólnie z jej członkami za dar ludzkich serc.

Członkowie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z ks. biskupem Janem Wątrobą

Członkowie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z ks. biskupem Janem Wątrobą

W środku siostra Beata, Grażyna Ryczyńska , Andrzej Stępień, ks.bp Jan Wątroba, Krzysztof Owczarek

W środku siostra Beata, Grażyna Ryczyńska , Andrzej Stępień, ks.bp Jan Wątroba, Krzysztof Owczarek

W każdym spotkaniu niósł wsparcie i Boże błogosławieństwo. Umacniał mieszkańców ziemi wieluńskiej duchowo, wspierał także materialnie realizowany przez powiat wieluński (wspólnie z Kurią Metropolitalną w Częstochowie) projekt remontu zabytkowych kościołów na terenie powiatu wieluńskiego. Postawa ks. biskupa wpływała na kształtowanie godnych naśladowania postaw obywatelskich i zachęcała do podejmowania działań na rzecz dobra ogółu, miasta Wielunia i całej ziemi wieluńskiej.

Wszystko to zadecydowało o wyróżnieniu ks. biskupa Jana Wątroby, dziś biskupa rzeszowskiego, honorowym Medalem „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”. Jesteśmy przekonani, że to honorowe odznaczenie zacieśni więzi zawiązane wiele lat temu.

Ks. bp zapewnił o pamięci w modlitwie i wierności ziemi, z której wyszedł. „Doświadczenia współpracy i przyjaźni wyniesione z tej ziemi przenoszę tam gdzie jestem, na Podkarpacie. Tam też sławię swoją ziemię wieluńską …”