2016-06-21-Zasłużony -dla-Ziemi-Wieluńskiej-5

Obraz wręcza starosta Andrzej Stępień