2016-06-21-Zasłużony -dla-Ziemi-Wieluńskiej-4

Słowo podziękowania dla ks. bpa kieruje ks. Marian Mermer