Zaproszenie na obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2023

15 sierpnia to data wiele znacząca w historii Polski nawiązująca do dnia 15 sierpnia 1920 r. kiedy to miała miejsce zwycięska Bitwa Warszawska nazywana „Cudem nad Wisłą”.

Bitwa ta nie tylko wpłynęła na wygląd ówczesnej Europy ale przede wszystkim zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości. Stąd też ten dzień został uznany za Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej czyli Święto Wojska Polskiego.

Wieluńskie uroczystości rozpoczną się we wtorek, 15 sierpnia o godz. 11:10 przy budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Program uroczystości:

 • godz. 11:10 – Zbiórka uczestników uroczystości przy budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu.
 • godz. 11:20 – Wymarsz do Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu.
 • godz. 11:30 – Msza Święta za Ojczyznę.
 • godz. 12:30 – Przemarsz pod tablicę pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego, pl. Kazimierza Wielkiego 1, w tym:
  – wystąpienie Starosty Wieluńskiego,
  – wystąpienie Burmistrza Wielunia,
  – złożenie kwiatów pod tablicą,
  – wystąpienia zaproszonych gości,
  – odprowadzenie sztandarów, zakończenie uroczystości.