Rycerze Kolumba Rada 17730-  ceremonia przyjęcia nowego Rycerza

Rycerze Kolumba Rada 17730-  ceremonia przyjęcia nowego Rycerza

W dniu 13 lipca 2023 roku w dzień liturgicznego wspomnienia bł. ks. Michaela McGivneya przed wieczorną Eucharystią w parafii św. Barbary miała miejsce kolejna Ceremonia Miłosierdzia, Jedności i Braterstwa. Do grupy 34 Rycerzy Kolumba dołączył nowy Rycerz Przemysław Gładysz z Osiedla Bugaj w parafii Nawiedzenia NMP. Ceremonii towarzyszył delegat rejonowy Rycerzy Kolumba w Polsce Stanisław Dziwiński z Częstochowy, który mówił: –

Członkiem Rycerzy Kolumba może zostać dorosły mężczyzna, praktykujący katolik, spełniający to, co do katolika należy, uczestniczenie i przyjmowanie sakramentów świętych, który ma chęć pomagania innym. Takich mężczyzn mile widzimy i zapraszamy w szeregi. Mamy cztery zasady działania: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Miłosierdzie to m.in. pomoc innym, działania charytatywne, działania wspierające w trudnych chwilach, działania pro-life, czyli ochrona życia od początku. Działamy również bardzo mocno przy parafiach, pomagamy księżom, bronimy księży przed atakami, ale przede wszystkim dajemy świadectwo swoją postawą, swoim zaangażowaniem, pokazujemy innym, że można żyć w duchu jedności, braterstwa i wzajemnej pomocy”.

Msza Święta została odprawiona pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jarosława Borala, kapelana Rady 17730 im. Jana Pawła II. Współcelebransami byli: ks. Andrzej Kornacki i ks. prof. Janusz Mączka z Krakowa.

Okolicznościowe słowo do uczestników Mszy świętej skierował ks. prof. Janusz Mączka. Zwrócił w nim uwagę na 5 postaci: Eliasza, św. Pawła, św. Piotra, nas samych i bł. Ks. Michaela McGivneya oraz na ich spotkania z Chrystusem. Uczulił wszystkich na fakt by nie stracić nigdy z oczu Jezusa, by widzieć ciągle Jego wyciągniętą rękę tak jak święty Piotr i zawsze mieć Chrystusa w sercu.  Kończąc, mówił: każdy wybiera swoje doświadczenie Chrystusa, każdy też musi sobie odpowiedzieć na dwa pytania:

-Po, co spotykamy Jezusa?

-Jak to Bóg zrobił, że osobiście doświadczyłem spotkania z Nim