Zaproszenie do udziału w konkursie „Zaczarowany świat w ilustracjach Jana Marcina Szancera””

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu organizuje konkurs plastyczno – literacki „Zaczarowany świat w ilustracjach Jana Marcina Szancera”

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 9-10 lat ze szkół podstawowych Gminy Wieluń. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A4. Praca konkursowa powinna być opatrzona nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu uczestnika. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia uczestnika konkursu – załącznik do regulaminu, którą należy pobrać ze strony internetowej Biblioteki. W przypadku braku możliwości wydruku karty proszę zgłosić się do siedziby organizatora konkursu. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.OCENA PRAC KONKURSOWYCH: do oceny prac zgłoszonych do konkursu organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac wg. następujących kryteriów: kreatywność, oryginalność i staranność.
5. WRĘCZENIE NAGRODY: w konkursie zostanie przyznana nagroda główna, którą przyzna powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Po zakończeniu konkursu, prace plastyczne zostaną udostępnione w mediach społecznościowych Biblioteki.
o wynikach laureat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną.

Termin składania prac do 21.04.2023 r. Uroczyste rozstrzygnięcie 15.05.2023 r.

Nagrodę główną rower ufundowała firma Zasada Bikes.