Zaproszenie do udziału w II Biegu Traktem Świętego Rocha w Pątnowie

II Bieg Traktem Świętego Rocha w Pątnowie na dystansie 13 km odbędzie się 21 maja , początek imprezy o godzinie 12.30.  Jego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pątnowie a współorganizatorem Gmina Pątnów.  W trakcie  wydarzenia odbędą się także biegi dla dzieci i młodzieży oraz Nordic Walking na dystansie 5,5 km.  Celem wydarzenia jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku, promocja Gminy Pątnów oraz integracja środowiska biegaczy. Prawo startu w biegu głównym ma każdy kto ukończył 16. rok życia.

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie dostartu.pl do dnia 18 maja lub w dniu 21 maja w biurze zawodów.  Od  19 maja do 20 maja organizator nie przyjmuje zgłoszeń. Od zgłaszających się  pobiera się opłatę startową w wysokości 40,00 zł. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal, posiłek regeneracyjny oraz numer startowy.

Program zawodów:

 • 12:30 – otwarcie biura zawodów dla dzieci i młodzieży;
 • 13:00 – otwarcie biura zawodów biegu głównego;
 • 13:30 – bieg przedszkolaka (3-4 oraz 5-6 lat, dziewczynki i chłopcy) – 100 m i 300 m;
 • 13:50 – bieg dziewcząt klasy 1-3 – 400 m;
 • 14:00 – bieg chłopców klasy 1-3 – 400 m;
 • 14:10 – bieg dziewcząt klasy 4-6 – 600 m;
 • 14:20 – bieg chłopców klasy 4-6 – 600 m;
 • 14:30 – bieg dziewcząt klasy 7-8 – 800 m;
 • 14:40 – bieg chłopców klasy 7-8 – 800 m;
 • 14:50 – bieg szkół średnich dziewczęta – 1500 m;
 • 15:10 – bieg szkół średnich chłopaki – 1500 m;
 • 15:30 – bieg dla dorosłych kobiety, mężczyźni – 2000 m;
 • 15:45 – zamknięcie biura zawodów biegu głównego;
 • 16:00 – start BIEGU GŁÓWNEGO na dystansie 13 km;
 • 16:05 – start Biegu Nordic Walking na dystansie 5,5 km;
 • 16:10 – wręczenie nagród w biegach dzieci i młodzieży;
 • 18:00 – wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn;
 • 18:10 – wręczenie nagród pozostałym uczestnikom biegu oraz losowanie upominków.

Szczegóły biegów oraz mapkę wydarzenia można znaleźć na stronie dostartu.pl: tutaj.

Tekst: Ewa Misiak – Kocham Wieluń