„Kulturalne przejażdżki” zagoszczą 12 maja w Piaskach/Srebrnicy

„Kulturalne przejażdżki” to nowy projekt realizowany pod wspólnym szyldem Gminy Wieluń i jej jednostek kultury. Gmina Wieluń z Wieluńskim Domem Kultury, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Miejską i Gminną Biblioteką Publicznej w Wieluniu  projekt  rozpoczęły w piątek, 3 lutego, w w Masłowicach. Projekt  zakłada, że do końca maja w każdym sołectwie odbędą się warsztaty różnego typu dla mieszkańców danego sołectwa. A wszystko za sprawą zaangażowania Sołtysów i pracowników jednostek kultury.

Po pierwszych warsztatach malarskich w Masłowicach, w których uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli, można zauważyć większą integrację mieszkańców. Integracja zdecydowanie aktywizuje społeczność w obszarze działalności artystycznej oraz pozwala zapoznać się z bogatą ofertą miejscowych jednostek kulturalnych.