Zakończony projekt „Sercem tworzone” w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu

W 2022 roku Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu realizował projekt „Sercem Tworzone” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Sercem Tworzone” o całkowitej wartości 502 tys. 742 zł 05 gr. otrzymał dofinansowanie w wysokości 452 tys. 467 zł. 84 gr. a pozostały wkład w wysokości 45 tys. zł pochodził od organu prowadzącego placówkę -Powiatu Wieluńskiego.

Celem projektu był m. in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZSS w Wieluniu, organizacja i realizacja zajęć podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów Szkoły Branżowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz nauczycieli. W ramach projektu miało być stworzenie pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość nauczania.

Podczas  realizacji projektu doposażono pracownię cukierniczą na kwotę 110 tys. 283 zł oraz pracownię krawiecko-stolarską na kwotę 193 tys. 040zł. 64 gr., przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli ZSS w Wieluniu na kwotę 16 tys. 270 zł, dla uczniów w wysokości 64 tys. 600 zł i zajęcia dodatkowe dla uczniów na kwotę 18 tys. zł.

Uroczyste otwarcie pracowni w placówce, wraz z przecięciem wstęgi, miało miejsce w środę, 29 marca. Wszystkich uczestników uroczystego wydarzenia powitała dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu Katarzyna Wyrębak, która zapoznała wszystkich z projektem i kosztorysem otwarcia pracowni krawiecko-stolarskiej i cukierniczej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił m. in. Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Wicestarosta Krzysztof Dziuba, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenon Kołodziej oraz Skarbnik Powiatu Wieluńskiego Przemysław Krężel.

Uroczystego otwarcia pracowni i przecięcia wstęgi dokonał Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik i Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler w towarzystwie Wicestarosty Krzysztofa Dziuby, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu Katarzyny Wyrębak, Skarbnika Przemysława Krężla, przedstawicieli grona pedagogicznego, Rady Rodziców oraz przedstawicielki społeczności szkolnej.

Podczas wydarzenia uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu zaprezentowali efektowny występ artystyczny a także  swoje wyjątkowe, podziwiane przez wszystkich, talenty, tzn. odbyły się wspólne warsztaty stolarskie, krawieckie i cukiernicze. Podczas tych ostatnich powstał pyszny tort, którego mieli okazję skosztować, nie szczędzący pochwał, zaproszeni goście.

   

   

   

   

   

   

   

   

Ewa Misiak – Kocham Wieluń