Briefing prasowy w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej, słynny barokowy, czteroalkierzowy ożarowski Dworek, przeszło gruntowny remont. Rewitalizację przeszedł również niewielki budynek tzw. kantorek i domek przy stawie. Prace prowadzone od lutego 2021r. do lutego 2023r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz przy zaangażowaniu środków Gminy Wieluń wyliczono na 2 miliony 400 tysięcy złotych.  Obiekt datowany na 1757 rok zyskał nowe oblicze. Sporo emocji, szczególnie wśród tych, którzy pamiętają go, jako dwór drewniany, wzbudza jego zewnętrzny wygląd.

Dwór się przyjął rzeczywiście, jako dwór drewniany, ale on nie był drewniany w belach, tylko odeskowany, pokryty jakby takim sidingiem. To na pewno nie było zgodnie ze sztuką historyczną, stąd wróciliśmy do tego, co jest właściwe dla dworów polskich. Tym bardziej, że konserwator zabytków był absolutnie zgodny, co do tej idei. Ale mamy modrzewiowy dach, prawie 600 m2 zamiast wcześniejszego, świerkowego, mamy modrzewiowe okiennice, drzwi modrzewiowe. Dwór na pewno będzie się podobał. Na pewno i strona zewnętrzna z czasem się przyjmie. Ja to rozumiem i na pewno na początku trochę trudno będzie się przyzwyczaić, ale istotą jest to, co dwór zawiera w środku. Niektóre eksponaty są poddane konserwacji, estetyka środka też się zmieniła. Będziemy przekonywać, będą spotkania, wykłady na ten temat i na pewno nieprzekonanych przekonamy, mówił dyrektor Jan Książek w dniu 4 kwietnia podczas briefingu prasowego.

W ciągu dwuletniego remontu przywrócono wiekowemu dworkowi dawny wygląd –  drewniane ściany, tynkowane i  bielone od zewnątrz, 600  m2 nowego gontu (świerkowy zamieniono na modrzewiowy). Z modrzewia wykonano także okiennice i drzwi.  Odnowione zostało wnętrze zabytkowego obiektu. Rozbudowano ponadto dom nad stawami parkowymi, w którym przewidziano miejsce na działania edukacyjne oraz sanitariaty, w tym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Marzyłem o tym od wielu lat – dodaje Jan Książek,  – aby osoby z dysfunkcją ruchu mogły skorzystać z przestrzeni. Do dworu osoby na wózkach mogą wjechać, bo mamy specjalną platformę, którą jak trzeba, to uruchamiamy, natomiast w przypadku sanitariatów było to niemożliwe. Węzeł ulokowany w domku nad stawem został poszerzony o część związaną z warsztatami gastronomicznymi, gdzie będzie zorganizowana kuchnia dworska i kuchnia plebejska. Na razie będą to działania dla szkół, dla Kół Gospodyń Wiejskich. Później, z czasem, może jakaś mini kawiarenka też tam będzie ulokowana.

4 kwietnia odbył się briefing prasowy, Tematem spotkania było podsumowanie remontu i realizacji projektu „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″, którego beneficjentem była Gmina Wieluń. Na miejsce, po gruntownej konserwacji powróciła osiemnastowieczna szafa elbląska i zegar kominkowy. Profesjonalnej konserwacji dokonała Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury W Polsce D.O.M. Było to możliwe dzięki wieluńskiej firmie WIELTON.

O wszelkich perypetiach związanych z remontem mówili obok dyrektora MZW Jana Książka również: burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, inżynier Danuta Grzegorzek i inspektor nadzoru Piotr Parkitny, osoba odpowiedzialna za stronę finansową.  O historyczności dworu i kolejach jego losów mówił kierownik Oddziału Jarosław Eichstaedt.  O unikatowej urodzie dworu mówił członek Rady Muzeum Ziemi Wieluńskiej profesor Ryszard Grygiel. W maju spodziewamy się wizyty Macieja Rydla, autora pracy „Wiejskie dwory i pałace otwarte dla turystów rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie”, dodał dyrektor Jan Książek.

Dla zwiedzających Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej swoje gościnne progi otworzyło 5 kwietnia 2023 r.