Z biskupem Andrzejem Przybylskim w Dolinie Objawienia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP i obchodzone w tym dniu Święto Polskich Sił Zbrojnych – Święto Wojska Polskiego zgromadziły w Dolinie Objawienia w Kałużach – Dzietrznikach w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach wielką liczbę czcicieli Matki Bożej. Przybyli tu z pocztami sztandarowymi strażacy z jednostek OSP, Zespół „Załęczanie”, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele władz samorządowych, gminnych, powiatowych, przedstawiciele Nadleśnictwa Wieluń.

Eucharystii w intencji Ojczyzny, Kół Gospodyń Wiejskich, strażaków, żołnierzy oraz w intencji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i m. Róży Czackiej przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski.  On też wygłosił Słowo Boże nawiązujące do Ewangelii wg św. Łukasza o nawiedzeniu św. Elżbiety.

Powiedział On m.in.: przyszliśmy w miejsce, w którym w 1856 roku dwóm młodym dziewczynom objawiła się Matka Boża. Starajmy się wyciszyć i pomyśleć, co dziś chce nam w tym miejscu powiedzieć Bóg.

Od pewnego czasu naszym przewodnikiem po Dolinie Objawienia jest Święty Jan Paweł II.  Można sobie usiąść na ławeczce przy Jego boku i wczytać się w Jego słowa wyjęte z „Tryptyku Rzymskiego” wyryte na stojącej obok tablicy. Wybrany fragment tekstu pozwala zrozumieć to miejsce, pozwala przyjrzeć się swojemu życiu, pozwala też znaleźć odpowiedź na pytanie, jak żyć. Zawarte w nim słowa: zdumienie, zatrzymanie, powrót do Źródła, trzy słowa klucze, jeśli je zrozumiesz, mogą przemienić twoje życie.

Kontynuując,  pytał: – czy my jeszcze potrafimy się zdumieć, zatrzymać i powrócić do Źródła, ale nie tylko tego, które przyciąga smakiem swojej wody, przypisywanymi jej cudownymi mocami, ale do Źródła, które jest sensem życia?

W dzisiejszej Ewangelii widzimy zdumienie Elżbiety, kiedy w progach swego domu zobaczyła Maryję, widzimy też zdumienie Maryi po słowach wypowiedzianych przez Elżbietę: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie” (…). Takie zdumienie przeżywały dzieci w Fatimie, święta Bernadeta w Lourdes, dziewczynki w tej Dolinie Objawienia.

Jan Paweł II Święty pyta – czy my potrafimy zadziwić się Bogiem, Jego pięknem, dobrocią i miłością, czy potrafimy się zachwycić jego Matką? Świat dziś robi wszystko byśmy zdumiewali się złem. Co więc należy czynić by zdumieć się Bogiem?. Odpowiedzią Jana Pawła II jest słowo „zatrzymać się”. Jeśli nie potrafisz się zatrzymać, mówił kaznodzieja, będziesz jak śmieć pędzący z biegiem rzeki, co ci zostanie z tego wszystkiego u kresu ziemskiego życia, czy coś z sobą zabierzesz?

Zatrzymaj się więc i zastanów nad swoim życiem, i nad tym czy nie nadszedł czas na przemianę? Czy nie przyszedł czas na powrót do Źródła? Źródłem jest Jezus, Syn Maryi. By powrócić do Źródła, trzeba płynąć pod prąd, nie jest to łatwe, ale tylko u początku znajduje  się czysta woda i radość życia. Takim Źródłem dla każdego z nas jest Eucharystia. Prośmy Maryję by nauczyła nas zdumiewać się Bogiem.

Wniebowzięcie Maryi pozwala nam zrozumieć, że ostatecznie zwycięży dobro i że tak jak Ona możemy osiągnąć niebo. Przypominają nam o tym słowa modlitwy wyryte na tablicy obok figury Matki Bożej przy Źródełku: „Matko Boża, Leśna Pani, wskazuj drogę wędrującym do domu Ojca, który na nas czeka. Wyproś u Swego Syna, nam pielgrzymom na tej ziemi, ożywczą świeżość źródła, byśmy nie ustawali w miłowaniu Boga i człowieka (…)”.

Punktem szczególnym nabożeństwa było poświęcenie ziół, odnowionej figury Świętego Jana Pawła Ii wyrzeźbionej przez Józefa Fiodora (dar rodziny Kubasików) oraz nowej kapliczki (dzieło Rafała Cembika) z wymienioną figurą Matki Bożej Leśnej.