XXIII edycja  Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej    

17 listopada, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbył się XXIII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej. Współorganizatorem Festiwalu było Starostwo Powiatowe.

Na festiwal  napłynęły 54 zgłoszenia. Koordynatorem festiwalu był kierownik działu artystycznego w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Jakub Jurdziński.

Celem dorocznego wydarzenia było propagowanie i popularyzacja piosenek patriotycznych i pieśni polskich, konfrontacja umiejętności wokalnych  i wokalno-instrumentalnych młodych wykonawców oraz wzbogacenie edukacji patriotycznej i narodowej dzieci i młodzieży poprzez piosenkę.

Zwycięzców tegorocznej edycji festiwalu wyłoniło Jury w składzie:

  1. Dorota Staszak – nauczyciel muzyki, pracownik Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
  2. Magdalena Wicher – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu,
  3. Justyna Glinkowska – nauczyciel muzyki, konsultant metodyczny w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Jury oceniające solistów i zespoły wokalne brało pod uwagę jakość wykonania (intonacja, czystość współbrzmienia w śpiewie wielogłosowym), dobór repertuaru (utwór dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestnika) oraz ogólny wyraz artystyczny (wizerunek sceniczny).

Po przesłuchaniu zespołów i solistów występujących w  pięciu kategoriach Jury wyłoniło zwycięzców i postanowiło przyznać okolicznościowe statuetki oraz dyplomy. Wyniki festiwalu są na stronie PMDKiS w Wieluniu: tutaj.

   

   

   

   

   

   

Ewa Misiak – Kocham Wieluń