XVI edycja Konkursu Moje Drzewo Genealogiczne rozstrzygnięta

3 marca 2023 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej dokonano oceny  69 prac, które napłynęły na  konkurs Moje Drzewo Genealogiczne.  Na konkurs, który rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI, klasy VII-VIII, wpłynęły prace ze szkół powiatu wieluńskiego, ale nie tylko.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania  dzieci i młodzieży własną historią rodzinną, odkrywanie oraz głębsze poznawanie własnych korzeni i tożsamości.  Wspólne odkrywanie swoich protoplastów  ma wzbudzać u uczniów potrzebę pielęgnacji rodzinnych tradycji i szacunek do własnej przeszłości.  Drogą do stworzenia drzewa genealogicznego rodziny było zebranie jak najpełniejszej informacji  o jej historii poprzez rozmowy międzypokoleniowe  z rodzicami, dziadkami, pradziadkami lub z innymi krewnymi , wspólne oglądanie albumów rodzinnych, czasami pozyskiwanie wiadomości z archiwów .

Oceny prac  pod względem ilości i czytelności zawartych w nich informacji, pomysłowości, strony plastycznej i estetycznej dokonała komisja w składzie: Jan Książek, Wojciech Knaga, Magdalena Kopańska, Tomasz Spychała , Marek Gogola.  Komisja  poinformowała, że nie podlegały ocenie prace, które już brały udział w konkursie

Wyniki pracy komisji przedstawiają się następująco:

Kategoria klasy IV-VI

Miejsce I

Łukasz Lebioda, kl. V

Szkoła Podstawowa nr 4  w Wieluniu im. Królowej Jadwigi

Miejsce II

Natalia Czarnuch , kl. V

Szkoła Podstawowa nr 4  w Wieluniu im. Królowej Jadwigi

Lena Werbicka, kl. V

Szkoła Podstawowa nr 4  w Wieluniu im. Królowej Jadwigi

Kornelia Płuska, kl. IV

Szkoła Podstawowa im. W. Bełzy w Bieniądzicach

Miejsce III

Wojciech Gabrysiak, kl. IV

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie

Zuzanna Urbanik, kl. IV

Zespół szkolno-Przedszkolny w Mierzycach

Julia Błaszczyk, kl. VI

Szkoła Podstawowa im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu

Wyróżnienia kat. IV-VI

Tomasz Kolanek, kl. V

Szkoła Podstawowa w Szynkielowie

Marcin Dworacki, kl. IV

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie

Łucja Ciężki, kl. IV

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie

Lena Karpińska, kl. IV

Szkoła Podstawowa  w Wiewcu

Julia i Miłosz Pamuła, kl. IV

Zespół szkoły i Przedszkola w Komornikach

Iga Ciećka, kl. IV

Zespół Szkoły i Przedszkola w Mokrsku

Amelia Szczepańska, kl. IV

Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku

Weronika i Wojciech Trocha, kl. IV

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mierzycach

***

Kategoria klasy VII-VIII

Miejsce I

Maksymilian Mikołajczyk, kl. VIII

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie

Miejsca II  nie przyznano

Miejsce III

Wiktoria Kozik, kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

Wyróżnienia kat. VII-VIII

Jakub Owczarek, kl. VIII

Szkoła Podstawowa w Naramicach

Julia Podgórniak, kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

Dominik Baranowski, kl. VII

Szkoła Podstawowa im. W. Bełzy w Bieniądzicach

Patrycja Fojtar, kl. VIII

Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Wieluniu

Antonina Hurylska, kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

Uroczyste podsumowanie konkursu  i wręczenie nagród odbyło się  w Muzeum Ziemi Wieluńskiej 7 marca. Efektem konkursu jest wystawa pokonkursowa.