XI Międzypowiatowe Spotkania Młodych Keyboardzistów

Organizatorami Spotkania, które odbyło się 22 kwietnia w sali tanecznej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, byli Starosta Wieluński i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu. Wzięli w nim udział młodzi artyści amatorzy z Wielunia, Kluczborka, Wołczyna, Aleksandrowa Łódzkiego, łącznie 19 osób. Konkurs wieluński to etap eliminacji do IV Ogólnopolskiego Konkursu Keyboardzistów, który odbędzie się 10 czerwca w Świdnicy. Na konkurs do Świdnicy będą zakwalifikowani, powiedział otwierający konkurs dyrektor Jerzy Nowakowski, zwycięzcy w każdej z trzech kategorii: uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy reprezentowali Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku, Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, Wołczyński Ośrodek Kultury.

Warunkami uczestnictwa w konkursie były: umiejętność grania na instrumentach klawiszowych, przygotowanie dwóch dowolnych utworów o łącznym czasie 8 minut, wykonanie przygotowanych utworów na własnych instrumentach na żywo, z pamięci.

Celem konkursu była popularyzacja nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych, prezentacja stopnia wykorzystania możliwości technicznych instrumentu, integracja młodych grających i wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie wykonawstwa utworów muzycznych na elektronicznych instrumentach klawiszowych

Konkurs prowadziła pani Zofia Szpikowska

Jury w składzie Dorota Staszak – nauczycielka muzyki, Grażyna Bakalarczyk – nauczycielka muzyki, Izabela Weber- nauczycielka muzyki, przewodnicząca oceniało: umiejętności techniczne wykonawców, dobór repertuaru, stopień wykorzystania możliwości instrumentu, innowacyjność interpretacji i ogólny wyraz artystyczny.

Od lewej Dorota Staszak, Grażyna Bakalarczyk, Izabela Weber i prowadząca Zofia Szpikowska

Od lewej Dorota Staszak, Grażyna Bakalarczyk, Izabela Weber i prowadząca Zofia Szpikowska

Po przesłuchaniu 19 wykonawców jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:


W kategorii klasy II-III

 

I miejsce Nikola Strzała Wołczyński Ośrodek Kultury
II miejsce Dawid Kolebacz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
III miejsce Antoni Dybka Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Wyróżnienie Kinga Pietrucha Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
Kinga Garbowska Wołczyński Ośrodek Kultury


Kategoria: szkoły podstawowe, kl. IV – VI

I miejsce Mateusz Szweda Wołczyński Ośrodek Kultury
II miejsce Igor Paluszczak Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
III miejsce Kacper Smugowski Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Wyróżnienie Krzysztof Groblewski Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim

 
Kategoria: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Adam Drogosz Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim
Mateusz Łężny Wołczyński Ośrodek Kultury
II miejsce Szymon Kaczmarek Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
III miejsce Paweł Poprawa Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
Wyróżnienie Dominik Ciupa Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Jury stwierdziło, że uczestnicy XI Powiatowych Spotkań Młodych Keyboardzistów zaprezentowali wysoki poziom artystyczno-wykonawczy.

Przegląd umożliwił zorientowanie się, w jakim zakresie dzieci i młodzież z powiatu wieluńskiego oraz powiatów ościennych pasjonują się grą na instrumentach klawiszowych.

Jury Przeglądu nominowało 11 uczestników z województwa łódzkiego (tak przewidywał regulamin) do finału IV Ogólnopolskiego Konkursu Keyboardowego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy w dniu 10 czerwca 2016 r.

Keyboardziści Zbigniewa Szpikowskiego

Zespół Keyboardzistów Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu