2016-07-02-Sejmik-Teatrów-Wiejskich-4

Fragment widowiska Oczekiwanie w wykonaniu zespołu z Ożarowa