2016-07-02-Sejmik-Teatrów-Wiejskich-2

Fragment widowiska Kandydatki na żonę w wykonaniu aktorów z Praszki