2016-07-02-Sejmik-Teatrów-Wiejskich-1

Fragment widowiska Romanca w wykonaniu aktorów z Żarowa