X Gminny Przegląd Kolęd „Śpiewajcie i grajcie Mu”

Od dziesięciu lat Urząd Gminy Mokrsko, Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie, Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa, Orkiestra oraz ks. proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Ożarowie organizują przeglądy kolęd. Pomysłodawcą Przeglądu był Grzegorz Majtyka (+2017), dlatego X Jubileuszowy Przegląd Kolęd „Śpiewajcie i grajcie Mu” został dedykowany jego inicjatorowi. Do 2017 r. Przeglądy odbywały się w Domu Ludowo – Strażackim OSP Ożarów, w roku 2018 w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Ożarowie, którego gospodarzem jest ks. Sylwester Rasztar. W Przeglądzie udział wzięły zespoły ludowo – obrzędowe: Włościanie z Chotowa i Dworzanki z Mokrska, Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa, Orkiestra dęta, chór parafialny z Ożarowa, Publiczne Przedszkola w Mokrsku, Krzyworzece, Ożarowie, Zespoły Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece, Komornikach, Mokrsku, Ożarowie, Szkoła Podstawowa w Chotowie, solistki Paulina Jarząb, Marianna Majchrowska i zaproszony Gość specjalny – Zespół Wokalny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytut Jazzu w Nysie pod batutą Mariusza Drożdżala, w którym śpiewa Jagoda Majtyka, córka wspomnianego Grzegorza Majtyki, łącznie 274 wykonawców. Wstępem do Przeglądu Kolęd „Śpiewajcie i grajcie Mu” był popis orkiestry dętej pod batutą Tomasza Majtyki, która zagrała, Gdy się Chrystus rodzi, Triumfy Króla Niebieskiego, Anioł pasterzom mówił, Dzisiaj w Betlejem, Zaśnij Dziecino. Przegląd otworzyli ks. Sylwester Rasztar i Tomasz Kącki – wójt Gminy Mokrsko.

Kolejne, wykonane w Przeglądzie kolędy: Zaśnij Jezu, O Gwiazdo Betlejemska, Śliczna Panienka ( Włościanie), Idą, idą kolędnicy, A wczora z wieczora, Śpiewamy od serca (Dworzanki), Wśród nocnej ciszy, Gdy się Chrystus rodzi, Hej, w dzień narodzenia, Kolęda popłynie z wysoka (Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy), Do szopy hej pasterze, Triumfy Króla Niebieskiego, Jezu Tobie (Chór parafialny), Boży Blus, Pan Niebios, Mario, czy już wiesz (Paulina Jarząb), Sianko na stół (Marianna Majchrowska), Gdy zapada grudniowa noc, Wigilia, Aniołki (Publiczne Przedszkole w Mokrsku), Pójdźmy wszyscy do stajenki, Przybieżeli do Betlejem pasterze (Publiczne Przedszkole w Ożarowie), Nie płacz Jezu, Kolęda, kolęda ( Z S i P Krzyworzeka), Z narodzenia Pana, Przekażmy sobie znak pokoju (Z S i P Komorniki), Zagraj Dzieciątku, Dumna nocka (Z S i P Mokrsko), Śpij Jezu śpij, Całą noc padał śnieg, Wigilijny czas (Z S i P Ożarów), Pierwsza gwiazda, Maleńka miłość, Mario, czy już wiesz ( SP w Chotowie). W Przeglądzie nie zabrakło także jasełek, a przygotowało je Publiczne Przedszkole w Krzyworzece.

Wszyscy z zaciekawieniem czekali na popis wokalny zespołu z Nysy. Jego, prawie 40 – minutowy, występ rozpoczęła kolęda Cicha noc, w której klimat wprowadziły słuchaczy zapalone świece niesione przez wokalistów. Potem popłynęły pełne ciepła, radości, tęsknoty i młodzieńczego zapału kolędy, pastorałki i piosenki o świętach, niektóre z nich nowe. Koncert zespołu kończący X jubileuszowy Gminny Przegląd Kolęd „Śpiewajcie i grajcie Mu” głęboko zapadł w pamięć słuchaczy, przedłużył czas Bożego Narodzenia poprzez stworzony nastrój świątecznego pokoju i świątecznej jedności.  Za możliwość koncertowania w ożarowskim kościele w czasie Przeglądu, za świąteczny nastrój, zasłuchanie obecnych, podziękował Mariusz Drożdżal – opiekun zespołu.  Powiedział on m.in.:, że nie trzeba jechać bardzo daleko, by wziąć udział we wspaniałym koncercie kolęd, bo taki właśnie jest koncert ożarowski.