2016-04-07-Skarby-Doliny-Prosny-5

Fragment wystawy