Wystawa Poplenerowa „Z biegiem Warty – Kamion 2015”

Z biegiem Warty – Kamion 2015

Już po raz XVI Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprosiło miłośników malarstwa figuratywnego na otwarcie wystawy poplenerowej Z biegiem Warty – Kamion 2015, które odbyło się 10 kwietnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.  Wystawa Z biegiem Warty- Kamion 2015 to pokłosie XVI Ogólnopolskiego Pleneru Malarstwa Figuratywnego im. Jerzego Dudy Gracza, odbywającego się pod patronatem Starosty Wieluńskiego.

Plenery w Kamionie mają bogatą historię. Andrzej Fogtt, jeden z uczestników pleneru Kamion 2012, napisał „Jerzy Duda Gracz (zmarły w 2004, honorowy artystyczny patron plenerów) oświetlał to miejsce słońcem swojego talentu i czułości badacza miejsc autentycznych oraz rozsławiał nie tylko w środowisku malarzy. Zapraszał na plener swoich studentów, kolegów, przyjaciół. Tak powstała tradycja i pokoleniowa więź, która mam nadzieje przetrwa i przez następne pokolenia malarzy będzie przekazywana. Na komisarza pleneru Jerzy namaścił Alinę Siberę, która dzieło mistrza z pasją kontynuuje”.

Na zaproszenie Aliny Sibery, na plenery do niewielkiej wsi Kamion, nieopodal Wielunia, przyjeżdżają malarze z całej Polski. Uczestnikami pleneru Kamion 2015 byli: Ivo Birkenmajer, Renata Bonczar, Stanisław Chomiczewski, Marian Danielewicz, Anna Jagodowa, Wiktor Jędrzejak, Joanna Kaucz, Paweł Kotowicz, Ewa Kwaśniewska, Przemysław Lasak, Sabina Lonty, Dawid Mildner (mieszka w Berlinie), Alina Sibera, Mira Skoczek-Wojnicka, Leszek Żegalski, Dariusz Żejno.

Szesnastu wspaniałych, znanych na całym świecie artystów, których prace można podziwiać na wieluńskiej wystawie, swoim talentem, zatrzymało dla nas ulotne chwile nadwarciańskiej jesieni i nie tylko. Podziwiamy więc m.in.: Osty nad Wartą Stanisława Chomiczewskiego, cykl Warta Mariana Danielewicza, cykl Pejzaż Ewy Kwaśniewskiej, obraz Zatrzymane w czasie Sabiny Lonty, Plażę marzeń Aliny Sibery, Grodzisko o zmierzchu Leszka Żegalskiego…

Uczestnik XVI pleneru, Ivo Birkenmajer, poeta, rzeźbiarz, rysownik, pastelista, we wstępie do katalogu wystawy
Z biegiem Warty- Kamion 2015 napisał: „Jak to możliwe, że w XVII wieku miasteczko pokornie osunęło się w niepamięć, żeby nas, artystów, ugościć spokojem zagubionej wsi 'gdzieś w środku Polski’”. Rok 2015. Po suchych miesiącach lata bezdeszczowy wrzesień zaczyna trzecią dekadę; siedzę na tarasie i wdycham ostatnie promienie słońca…”

Artysta stawia też pytanie: „Czy zatem zdarzy się, że w dalekiej przyszłości ktoś, choć na mgnienie myśli zrekonstruuje fenomen plenerów w Kamionie? Rozstawi sztalugi, kawalety, blejtramy, wniesie bagaże, rozdmucha zapach farb i terpentyny, doda echo rozmów, śmiechu, przywoła osoby, przypomni ich obrazy i rzeźby- świadectwo, że było to schronisko prawdziwej sztuki…”.

Odpowiedzią na pytanie artysty były słowa Andrzeja Stępnia – Starosty Wieluńskiego, który powiedział: „póki tu jesteśmy, póki działa Muzeum Ziemi Wieluńskiej, dokąd pani Alina Sibera zechce być dobrym duchem nadwarciańskich plenerów, a jednocześnie wychowamy sobie godnych następców, plenery w Kamionie będą się odbywać. Szesnaście lat do czegoś zobowiązuje. Poza tym, plenery w Kamionie są wspaniałą promocją Wielunia i ziemi wieluńskiej”, dodał…

Dlatego też, odpowiadając na zaproszenie Aliny Sibery, w przyszłym roku do Kamionu znów przyjadą malarze z różnych zakątków Polski, by kolejny raz malować zachody słońca, snującą się nad pagórkami mgłę, cichnącą wieś, milknący, pachnący żywicą las, z cicha szemrzącą, leniwie płynącą Wartę i jej rozlewiska, nadwarciańskie łąki i resztki starej wiejskiej zabudowy…

Otwarciu wystawy towarzyszył występ gitarzystów z wrocławskiej grupy Paśko i Zespół CO TO.