2017-05-05-wystawa-Żołnierze-Wyklęci-1

Plakat otwierający wystawę