Wystawa multimedialna „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota”

Wystawę multimedialną „Żołnierze Wyklęci – Polska Golgota” otwarto w Muzeum Ziemi Wieluńskiej 5 maja. Zorganizowały ją Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Fundacja Cztery Pory Roku w Łodzi. Wśród przybyłych na otwarcie gości byli przedstawiciele władz samorządowych, młodzież, kombatanci, świadkowie II wojny światowej, przedstawiciele Związku Sybiraków.

Plakat otwierający wystawę

Plakat otwierający wystawę

Otwarcie wystawy poprzedziło słowo prelegenta Konrada Czernielewskiego, wprowadzające słuchaczy w tematykę i konstrukcję ekspozycji. Termin „Żołnierze Wyklęci”, mówił prelegent, pochodzi od historyka Leszka Żebrowskiego, a spopularyzowała go publikacja Jerzego Ślaskiego o tym samym tytule. Dla mnie dodał: bliższe jest określenie „Żołnierze II konspiracji”. Żołnierze Wyklęci to ci, co już w 1945 roku rozpoczęli walkę z narzuconym Polsce reżimem komunistycznym i nie odłożyli broni po rozwiązaniu się Armii Krajowej 19 I 1945 roku. Walka z reżimem komunistycznym definitywnie wykluczyła ich z obszaru życia społecznego, odebrała im należyte miejsce w historii Polski, uczyniła ich „Żołnierzami Wyklętymi”. Dopiero od 15 II 2011 roku, kiedy ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ( obchodzony, co roku 1 marca) zaczęło się przywracanie ich czci.

Wystawa „Żołnierze wyklęci – Polska Golgota” prezentuje 44 sylwetki „Żołnierzy Wyklętych”. Liczba ich jest zainspirowana słowami „A imię jego czterdzieści i cztery” z widzenia księdza Piotra z III części Dziadów Adama Mickiewicza. Symboliczna jest na wystawie także liczba „16” nawiązująca do ”procesu szesnastu” (17 – 21 czerwca 1945 r. Moskwa), na którym z pogwałceniem norm prawa międzynarodowego sądzono działaczy politycznego podziemia polskiego. Na początku wystawy jej bohaterowie mają twarze, później nałożone białe maski, symbolizujące działalność oprawców chcących wymazać o nich wszelką pamięć i skazujących ich na „wyklęcie”, o czym świadczą słowa Wiktora Herera, naczelnika Wydziału Śledczego MBP skierowane do przesłuchiwanego Wiesława Chrzanowskiego: ”zadaniem naszym jest nie tylko zniszczyć was fizycznie, ale my musimy zniszczyć was moralnie w oczach społeczeństwa”.

Wystawa jest hołdem złożonym „Żołnierzom Wyklętym”, odkłamaniem historii i przybliżeniem tego trudnego fragmentu naszych dziejów współczesnym, głównie młodzieży…

Fragment ekspozycji

Fragment ekspozycji

Kolejna odsłona wystawy

Kolejna odsłona wystawy

Obecni na otwarciu wystawy

Obecni na otwarciu wystawy

Młodzież obecna na otwarciu wystawy

Młodzież obecna na otwarciu wystawy