30 lat parafii w Gaszynie

W roku 1987 z parafii kolegiackiej w Wieluniu wyodrębniono parafię gaszyńską p.w. Najświętszego imienia Maryi. Erygował ją ks. bp Stanisław Nowak. Pierwszym proboszczem został ks. Janusz Grela, wikariusz kolegiacki. Dziś proboszczem jest ks. Maciej Oset, który księdzem jest od 2002 roku i ma za sobą pracę na misjach w Zambii i na Jamajce. Kościół w Gaszynie noszący wcześniej imię NMP Łaskawej, przed 334 laty zyskał miano kościoła filialnego, w 1797 roku zmienił nazwę na Najświętszego imienia Maryi, miano przeniosło się na nazwę utworzonej w 1987 roku parafii.

Kościół parafialny p.w. Naświętszego im. Maryi

Kościół parafialny p.w. Najświętszego im. Maryi

W sobotę 6 maja, pierwszą sobotę miesiąca, dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, parafia uroczyście świętowała 30- lecie swego istnienia. Uroczystość jubileuszowa zbiegła się z trwającą Dobą Eucharystyczną i 15-leciem święceń kapłańskich ks. proboszcza Macieja Oseta.  Z racji tych uroczystości do parafii przybyli kursowi koledzy księdza, by wspólnie, w gaszyńskim wieczerniku, świętować swój mały jubileusz i jubileusz parafii.

Początek uroczystości

Początek uroczystości

Na uroczystości nie mogło zabraknąć OSP

Na uroczystości nie mogło zabraknąć OSP

Księża jubilaci w 15. rocznicę święceń kapłańskich

Księża jubilaci w 15. rocznicę święceń kapłańskich

Jubilaci uhonorowani białymi różami

Jubilaci uhonorowani białymi różami

Kończą się uroczystości jubileuszowe

Kończą się uroczystości jubileuszowe

Słowo o kolegach, którzy przyjęli święcenia w 2002 roku, do wiernych skierował ks. Maciej. Było nas 14, mówił, nie żyje ks. Krzysztof Franelak, który zginął w wypadku, inni pracują w różnych diecezjach, nawet za granicą (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), niektórzy mają tytuły naukowe, jeden jest prawnikiem w Kurii, ale dziś jesteśmy razem i cieszymy się ze spotkania.  Motto na naszych prymicyjnych obrazkach „Radujcie się”, od chwili święceń, obliguje nas do niesienia radości tym, z którymi przychodzi nam pracować.

Kazanie wygłosił ks. Błażej. Było to przeniesienie do wieczernika, w którym Jezus, największy i pierwszy kapłan, niejako jednym tchnieniem, ustanowił dwa najważniejsze sakramenty – sakrament kapłaństwa i Eucharystię.  Eucharystię, na wieczna pamiątkę tamtego wydarzenia, sprawujemy my kapłani dając wiernym chleb i wino, które są Ciałem i Krwią Chrystusa. Wszyscy stanowimy kościół … By kapłan godnie naśladował Chrystusa, potrzebuje modlitwy wiernych, modlitwa umacnia go w kapłańskiej posłudze. Wyrazem szacunku dla godności kapłana były symboliczne róże wręczone wszystkim celebransom Mszy św.

O tym, że ks. Maciej Oset wniósł do swojej parafii radość mówiły przekazywane życzenia od scholi, ministrantów, przedstawicieli parafian, Ochotniczej Straży Pożarnej i nauczycieli miejscowej szkoły.

Po błogosławieństwie parafianie mogli wpisać się do kroniki parafialnej i obejrzeć prezentację multimedialną o historii Gaszyna do chwili utworzenia parafii.