Wykład – O Polsce i Polakach w czasie II wojny światowej oczami Anglików i Amerykanów

26 sierpnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się spotkanie z Aliną Nowobilską nt. tego jak historię Polski okresu II wojny światowej postrzegają Brytyjczycy i Amerykanie. Alina Nowobilska, brytyjski historyk młodego pokolenia, absolwentka Uniwersytetu w Birkbeck legitymuje się polskim pochodzeniem (30 lat w WB).  Jej pradziadek Władysław Langner w 1939 roku bronił Lwowa przed Armią Czerwoną, dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim.  W Powstaniu Warszawskim zginęła prababcia.

Jako młody naukowiec, pani Alina Nowobilska cechuje się szczególną wrażliwością i wyczuleniem na prawdę historyczną, co widać w rozmowach ze świadkami historii i przedstawianiu wydarzeń historycznych w mediach społecznościowych i w podcaście History Hack, z którym współpracuje.

Od czterech lat mieszka w Polsce, na co dzień w Bielsku Białej. Jest pracownikiem Instytutu Pileckiego i przewodnikiem w Muzeum  KL Auschwitz. Jej zainteresowania to historia II wojny światowej, historia Polski XX wieku, szczególnie niemieckie obozy koncentracyjne. Jej praca magisterska dotyczyła 1 masowego transportu Polaków z Tarnowa do KL Auschwitz w czerwcu 1940 roku.

Jej wielkim pragnieniem jest by Brytyjczycy i Amerykanie poznali wreszcie prawdziwą historię II wojny światowej w Polsce, by zniknęły z podręczników angielskich i amerykańskich nieprawdziwe wiadomości o Polsce i Polakach.

Sprostowania wymagają przede wszystkim sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych na niemieckie obozy koncentracyjne na ziemiach polskich i pokazanie rzeczywistej prawdy o ich przeznaczeniu. Prelegentka walczy o to, by historycy angielscy i amerykańscy opierali się na źródłach, nie tylko na niesprawdzonych relacjach świadków, by np. przedstawiając rozmieszczenie niemieckich obozów na ziemiach polskich, pokazywali je na mapach z 1939 roku, nie na mapie współczesnej Polski, by uzmysłowili sobie, że w obozach koncentracyjnych nie ginęli tylko Żydzi, ale także Polacy, jeńcy rosyjscy i przedstawiciele innych nacji, by pokazali, że w Warszawie były dwa powstania.

Prelegentka sądzi, że uda jej się poprzez publikacje anglojęzyczne, które przygotowuje, przedstawić prawdziwą historię Auschwitz, Krakowa, Warszawy, Wielunia. Sądzi, że wtedy przyjeżdżający do Krakowa i Auschwitz Anglicy nie będą urządzać „walentynkowych” pikników na torach prowadzących do krematoriów, i w mediach społecznościowych nie będą się pojawiać selfie roześmianych i biwakujących turystów.

By Brytyjczycy i Amerykanie poznali prawdziwą historię Polski w czasie II wojny światowej konieczna jest współpraca polskich historyków z Instytutem Pileckiego i publikacje w języku angielskim. Na taką współpracę jest otwarta Alina Nowobilska.

Podsumowując to, co usłyszeliśmy na wykładzie możemy powiedzieć, że współcześni Brytyjczycy oraz Amerykanie wiedzą o historii Polski niewiele a publicyści jeszcze celowo ją wypaczają. Wykład to gorzkie podsumowanie tego, jak ciągle jesteśmy przez te dwie społeczności postrzegani i refleksja, co należy zrobić by historycy zaczęli mówić jednym głosem na temat historii Polski i Świata.