Wizyta duszpasterska arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo w Ożarowie

Każde dobre odwiedziny  można uznać za święto i powód do radości. Taką radość przeżyła 1 maja, w trwającym Tygodniu Miłosierdzia, parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Ożarowie. Powodem  radości stał się przyjazd ks. arcybiskupa  Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo i ks. sekretarza Mariusza Trojanowskiego. Przyjazd ks. arcybiskupa i Jego osobistego sekretarza zjednoczył całą wspólnotę wiernych.

Na spotkanie ze swoim arcypasterzem przybyły poczty sztandarowe OSP Ożarów i KGW, chór parafialny, służba liturgiczna ołtarza, przedstawiciele dzieci w strojach ludowych i wierni. Arcybiskupa,  jako pierwsi, w drzwiach kościoła powitali parafianie. Przywitano Go kwiatami, pieśnią i chlebem. W kościele, przy ołtarzu św. Marii Magdaleny, jeszcze w scenerii wielkanocnej, w odrestaurowanym prezbiterium, piękne słowa powitania w imieniu całej wspólnoty wiernych skierował do arcypasterza ks. proboszcz Sylwester Rasztar, prosząc o modlitwę w intencji parafian w tym szczególnym dniu rozpoczynającym miesiąc maj – najpiękniejszy miesiąc roku poświęcony Matce Bożej, wychwalanej Litanią Loretańską i świętemu Józefowi, Jej Oblubieńcowi, Opiekunowi świętej Rodziny, utrzymującemu rodzinę z pracy  przy obróbce drewna.

Po nabożeństwie majowym ks. arcybiskup odprawił Mszę świętą. W klimat Eucharystii wprowadziły wiernych teksty liturgiczne: fragment z Księgi rodzaju o stworzeniu świata oraz Ewangelia wg św. Mateusza „Odrzucenie Jezusa w Nazarecie”.

W słowie Bożym skierowanym do wiernych ks. arcybiskup przybliżył postać świętego Józefa, ziemskiego ojca Pana Jezusa, człowieka bezkompromisowego zawierzenia Bogu i Jego słowu, człowieka pokornej modlitwy, godnego stać się opiekunem Maryi i Syna Bożego.

Dziś do wstawiennictwa świętego Józefa, mówił kaznodzieja, odwołują się mężczyźni, ojcowie, kapłani, wszyscy, którym bliska jest Jego postawa zawierzenia i zaufania Bogu, ale przede wszystkim konsekwencja w pełnieniu woli Bożej.

Na koniec liturgicznego spotkania ks. arcybiskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa i życzył szczęśliwego zakończenia prac związanych z restauracją wnętrza kościoła i przywracaniu mu dawnej świetności.