Wieluński Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka ogłasza Konkurs „Laurki dla synka i córki”

Wieluński Dom Kultury ogłasza konkurs dla rodziców z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

Konkurs nosi tytuł „Laurki dla synka i córki” . Tym razem laurki, w dowolnej formie, dla swojego dziecka lub dzieci tworzą rodzice . Dozwolone są wszystkie możliwości w zakresie ozdabiania. Im bardziej odlotowe, zaskakujące, tym ciekawsze.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i  otwartości na różne formy twórczości rodziców oraz udział uczestników konkursu w kreowaniu wizerunku naszego miasta poprzez ekspozycję prac konkursowych w parku przed budynkiem WDK w dniu 1.06.2020.

Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedną laurkę. Pracę konkursową wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową (można ją znaleźć tutaj) należy dostarczyć do sekretariatu Wieluńskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Wieluniu do dnia 29 maja 2020.

Jury powołane przez dyrektora WDK wyłoni 6 najoryginalniejszych prac.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają talony na zakupy:

I miejsce – talon o wartości 300 zł (do sklepu z akcesoriami dziecięcymi),
II miejsce – talon o wartości 200 zł (do sklepu z akcesoriami dziecięcymi),
III miejsce – talon o wartości 150 zł (do wieluńskiej księgarni),
IV miejsce – talon o wartości 100 zł (do wieluńskiej księgarni),
V miejsce – talon o wartości 100 zł (do wieluńskiej księgarni),
VI miejsce – talon o wartości 100 zł (do wieluńskiej księgarni).

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2020 na stronie oraz na FB Wieluńskiego Domu Kultury a wystawa prac pojawi się w parku im. Żwirki i Wigury przed budynkiem WDK. Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie WDK w Wieluniu – tutaj.

Ewa Misiak – Kocham Wieluń