2016-12-04-odpust-3

Za Eucharystię dziękuje ks. Jarosław Boral