Wieluń uczcił św. Barbarę

Świętą Barbarę uczczono odpustem w parafii pod jej wezwaniem. Suma odpustowa zgromadziła wielu parafian i przyjaciół parafii, wśród nich siostry Antoninki i Bernardynki, kapłanów z Dekanatów Matki Bożej Pocieszenia i św. Wojciecha, wraz z prepozytem Kapituły Wieluńskiej. Marianem Mermerem. Obecni byli także księża seniorzy. Sumę odpustową sprawował Metropolita Częstochowski, ks. dr abp Wacław Depo w koncelebrze z księdzem sekretarzem Mariuszem Trojanowskim. Uświetnił ją swoim śpiewem chór parafialny pod kierownictwem Tomasza Grajnerta. Sprawowanie Mszy św. rozpoczęło się od powitania ks. abpa przez proboszcza Jarosława Borala, który prosił o Eucharystię w intencji tych, którzy od szesnastu lat, wspólnie z nim, mozolnie, krok po kroku, wznoszą swoją świątynię parafialną, począwszy od projektu, po wszystkie te rzeczy, które zaistniały do dziś.

Początek Eucharystii

Początek Eucharystii

Mszy św. przewodniczy ks. abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski

Mszy św. przewodniczy ks. abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski

Nawiązując do słów z Ewangelii według św. Mateusza „Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie” ks. abp zwrócił uwagę na człowieka Adwentu, jakim był Jan Chrzciciel – „Głos wołający na pustyni”, nawracający i udzielający chrztu w rzece Jordan, człowieka niepowtarzalnego wobec Boga w swojej wierze i działaniu, tak jak niepowtarzalna przed Bogiem była w swojej wierze św. Barbara, męczennica za wiarę, dziś Patronka waszej parafii, dodał. Ze świętym Janem Chrzcicielem i św. Barbarą rozpoczęliśmy drugi tydzień Adwentu, mówił ks. arcybiskup. Nie byłoby jednak Adwentu, gdyby nie wypowiedziane w Nazarecie przez Maryję fiat. W Nazarecie jest początek Bożego Narodzenia. Dziś Adwent to także myśl o powtórnym przyjściu Jezusa. Nie będzie to jednak przyjście dziecka, lecz Króla i na to powtórne przyjście powinniśmy być przygotowani poprzez czuwanie na modlitwie, i przyznawanie się do swoich grzechów w sakramencie pokuty, innymi słowy, permanentne nawracanie się. W tym nawracaniu się pomaga nam Kościół , dzieło Jezusa Chrystusa. Tylko przez Kościół i jego sakramentalną działalność możemy dojść do Chrystusa, a przez Niego do Ojca.

Po uroczystym „Ciebie Boga wysławiamy” parafianie podziękowali ks. arcybiskupowi za słowo Boże i Eucharystię, ks. proboszcz poprosił o błogosławieństwo dla parafian i dla siebie na czas budowania kościoła parafialnego i „rodziny św. Barbary”

Za Eucharystię dziękuje ks. Jarosław Boral

Za Eucharystię dziękuje ks. Jarosław Boral

Szczególnym momentem kończącym uroczystą Sumę odpustową było błogosławieństwo udzielone przez ks. abpa każdemu dziecku.

Na błogosławieństwo oczekują dzieci

Na błogosławieństwo oczekują dzieci

Błogosławieństwo dzieci

Błogosławieństwo dzieci