„Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2015”

„Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2015” to tytuł XXIII publikacji Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, wydanej wspólnie z Muzeum w Praszce. Publikacja ukazała się w serii „ Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego”, jako tom XXI. Jej redaktorami są Zbigniew Szczerbik, dyrektor Muzeum w Praszce, członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego (muzeum istnieje od 1980 r.) i Zdzisław Włodarczyk, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Publikacja jest pokłosiem i swoistym „pamiętnikiem” z I Sympozjum Regionalistów, które odbyło się 17 X 2015 r. w Muzeum w Praszce. Zaprezentowano ją 26 XI 2016 roku na II Sympozjum Regionalistów w Muzeum w Praszce.

Pomysł organizacji sympozjum w Praszce zrodził się z dążenia do integracji środowiska ludzi związanych ze swoimi „małymi ojczyznami”, połączonych ideą pogłębiania i upowszechniania wiedzy o swoim regionie. Nie ma jednak poznania bez prezentacji własnych osiągnięć, napisał dr Zdzisław Włodarczyk. Stąd propozycja corocznych spotkań, na których swoje osiągnięcia będą prezentować przedstawiciele stowarzyszeń regionalnych, indywidualni działacze, pracownicy naukowi, muzealnicy. Sympozjum nie stawia ram terytorialnych, co najlepiej było widoczne na I Sympozjum, na które przyjechali goście z kilku województw (lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego), choć dominowali i dominują „miejscowi” – związani z Wieluniem i z powiatem oleskim, do którego administracyjnie należy Praszka, niegdyś integralna część historycznej ziemi wieluńskiej. Sympozjum jest tak pomyślane, że w części merytorycznej dominuje wykład zapoznający uczestników z wynikami badań uczonych określonych dziedzin nauki. W roku 2015 wykład taki wygłosiła dr Lubomira Tyszler (Uniwersytet Łódzki, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe). Prelegentka przygotowała wystąpienie na temat „Starożytne dziedzictwo kulturowe z obszaru dorzecza górnej Prosny z doby Imperium Romanum”.

W trakcie sympozjum wystąpili ponadto: Zbigniew Szczerbik (Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2015), Zdzisław Włodarczyk (W stronę obszarów bliskich i… dalekich) – wprowadzenie do tematyki sympozjum), Krzysztof T. Witczak (Działalność regionalna w Tomaszowie Mazowieckim – działacze, organizacje, inicjatywy i wydawnictwa 2000 – 2015), Marta Małkus (Inicjatywa obywatelska wokół dziedzictwa kulturowego na przykładzie działań Stowarzyszenia Czas A.R.T. ze Wschowy), Andrzej Ruszkowski (Trzydzieści lat na sieradzkich szlakach), Ks. Sławomir Zabraniak (Między Wartą a Liswartą. Z badań nad historią południowowschodnich terenów ziemi wieluńskiej), Tomasz A. Nowak (Badania regionalistyczne w Radomsku na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat), Jan Książek (Wieluńska Biblioteka Regionalna – wydawnictwa Muzeum Ziemi Wieluńskie), Renata Płaczek – Zielonka (Historia lokalna w powiecie oleskim), Jerzy Maciejewski (Wieruszów regionalny), Iwona Podeszwa („Amor Wielunis nos jungit” – Towarzystwo Przyjaciół Wielunia: przeszłość i teraźniejszość), Zbigniew Szczerbik (35 lat w służbie lokalnej społeczności. Muzeum w Praszce 1980 – 2015).

Wszystkie wystąpienia zostały zamieszczone w publikacji ”Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2015”.

Okładka najnowszej publikacji Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego

Okładka najnowszej publikacji Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego

Zainteresowanych tematyką regionalizmu zachęcamy do zapoznania się z tą niezwykłą publikacją!