Wernisaż wystawy malarstwa „Madonny Polskie”

Autorem wystawy, złożonej z 34-ech obrazów, jest Franciszek Kafel, a kustoszem wystawy wieluńskiej, otwartej 22 października, Barbara Mrugała. Na wernisaż zaprosił Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Franciszek Kafel – autor. Przybyłych gości, w tym księży prałata Mariana Stochniałka i prałata Mariana Mermera, wicestarostę Marka Kielera, prof. Zygmunta Laskowskiego z Poznania, radnych miejskich i członków Rady Muzeum przywitał Jan Książek, w biografię artystyczną autora wprowadziła obecnych Barbara Mrugała. Jan Książek przypomniał, że pomysł wystawy zrodził się w 2014 roku, kiedy to udało się namówić pana Franciszka Kafla do namalowania obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Wielunia. Ucieszyła nas jego zgoda, dodał, bo za dwa lata przypadała 45. rocznica koronacji Jej wizerunku (5 IX 2016). A dlaczego 22 października? Jest to miesiąc Matki Bożej Różańcowej i liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, który dokładnie 45 lat temu, jako kardynał Karol Wojtyła był współkoronatorem Matki Bożej Wieluńskiej.

Uczestnicy wernisażu

Uczestnicy wernisażu

Franciszek Kafel - autor wystawy

Franciszek Kafel – autor wystawy

Jan Książek prezentuje Franciszkowi Kaflowi publikację "Wizerunki Matki Bożej na Ziemi Wieluńskiej" - dar dla autora wystaw

Jan Książek prezentuje Franciszkowi Kaflowi publikację „Wizerunki Matki Bożej na Ziemi Wieluńskiej” – dar dla autora wystawy

Franciszek Kafel, mówiła Barbara Mrugała, z wykształcenia grafik, z wyboru malarz, urodził się w 1954 roku w Piaskach Drużkowie. Mieszka w Katowicach. Jest absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Wydział Grafiki w Katowicach gdzie malarstwo studiował w pracowni profesora Andrzeja Kowalskiego, plakat w pracowni profesora Tadeusza Grabowskiego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem i projektowaniem graficznym. Był trzykrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zdobywał liczne nagrody na wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Współczesnej „Flying Soaring” w Budapeszcie (1992 r.). Jego prace znajdują się w zbiorach polskich muzeów i innych instytucji kultury. Wymienić tu należy Kraków, Rzeszów, Tarnów, Przemyśl, Katowice. Znaleźć je można także w Kolonii i Budapeszcie. Wiele prac artysty znajduje się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w Polsce i za granicą.

Sam autor, w zaproszeniu na wernisaż wystawy malarstwa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu napisał o kolekcji obrazów, która powstawała kilka lat i tworzy tematyczną wystawę „Madonny polskie”: „Spoglądając na tę wystawę w retrospektywie mojej twórczości, jest ona tematyczna z przewodnim wątkiem sakralnym. W tym przypadku, moje obrazy to kompilacje malarsko – graficzne, a określając szczegółowo, interpretacje malarskie ikon z polskich sanktuariów maryjnych z dopisanym kaligraficznym tekstem modlitwy Jana Pawła II. Można zasugerować temat wystawy jako „Kult maryjny w życiu Jana Pawła II”. Ta forma wizualizacji pojawiła się nieprzypadkowo. Inspiracją do podjęcia tematu stało się średniowieczne malarstwo tablicowe i teksty modlitewne Jana Pawła II oraz jego pontyfikat”. W czasie wernisażu dodał, że klamry spinające wystawę to „List Jana Pawła II do artystów” z kwietnia 1999 r. i „Tryptyk Rzymski” (Sąd ostateczny z Kaplicy Sykstyńskiej).

Fragment ekspozycji

Fragment ekspozycji

Od lewej:Matka Boża Pajęczńska, Matka Boża Pocieszenia z Wielunia, Matka Boża Częstochowska

Od lewej:Matka Boża Pajęczańska, Matka Boża Pocieszenia z Wielunia, Matka Boża Częstochowska

Wspólnie z autorem wystawy zapraszamy do reflektowania tekstów i obrazów i do wędrówki przez 34 sanktuaria, z których pochodzą, które znane były kardynałowi Karolowi Wojtyle i papieżowi Janowi Pawłowi II. Wystawa jest swoistym hołdem Franciszka Kafla dla artysty, który mówił do Maryi „Totus Tuus”, jest też swoistą litanią do Matki Bożej zapisaną słowami modlitw i zilustrowaną Jej pięknymi wizerunkami. Wśród nich Matka Boża Częstochowska, Matka Boża Pajęczańska, Matka Boża Pocieszenia z Wielunia, Matka Boża Opolska …

Zwiedzający wystawę

Zwiedzający wystawę

Wernisażowi towarzyszył koncert Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego. Akompaniowała Monika Mieszała. Program koncertu uzupełnił idealnie tematykę wystawy i przypomniał osobę św. Jana Pawła II.

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu z dyrygentem Jakubem Jurdzińskim

Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu z dyrygentem Jakubem Jurdzińskim

Po koncercie. Od prawej: Jan Książek, chórzyści, Monika Mieszała - akompaniatorka, Jakub Jurdziński

Po koncercie. Od prawej: Jan Książek, chórzyści, Monika Mieszała – akompaniatorka, Jakub Jurdziński

Wystawa będzie czynna do 8 stycznia 2017 roku.