Wanda Majtyka laureatką nagrody „Za zasługi dla kultury ludowej” w 46. Edycji Nagrody im. Oskara Kolberga

W czwartek 1 lipca o godzinie 14 rozpoczęła się gala w Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której zostały wręczone nagrody dla laureatów 46. Edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Wszyscy laureaci (wśród nich Wanda Majtyka laureatka nagrody w I kategorii) otrzymali medale im. Oskara Kolberga projektu Anny Jarnuszkiewicz, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Po raz pierwszy została też przyznana nagroda specjalna dla wyróżniającego się ucznia wskazanego przez laureata Nagrody Kolberga w kategorii Mistrz tradycji.

W czasie gali głos zabrał m.in.:  minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który odczytał list ministra kultury Piotra Glińskiego do wszystkich biorących udział w uroczystości.

Fragmenty listu Piotra Glińskiego wicepremiera, ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: –

Dzisiejsze święto  jest dla mnie jak zawsze niezwykłym przeżyciem i ogromną przyjemnością. To okazja do spotkania i wyróżnienia osób zajmujących się dziedziną twórczości, która w najwyższym stopniu nawiązuje do źródeł naszej kultury”

Laureaci Nagrody są wybitnymi kontynuatorami i depozytariuszami unikalnych umiejętności artystycznych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców wsi. (…) Dziękuję Wszystkim Państwu: artystom, badaczom, animatorom, osobom i instytucjom wspierającym kulturę ludową za pełną zaangażowania pracę, dzięki której możemy szczycić się jako kraj bogactwem i oryginalnością źródeł naszej kultury”.

Minister w liście zwrócił się bezpośrednio do wszystkich laureatów pisząc:  – „Pragę również zaznaczyć, że państwa twórczość jest także źródłem inspiracji dla innych artystów obecnych na różnych polach aktywności twórczej, nawiązujących i prezentujących na swoich działach ponadczasowe, oryginalne wartości sztuki ludowej”.

„Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym twórczości ludowej, należy do działań priorytetowych naszego ministerstwa” .

Po odczytaniu listu Jarosław Sellin przystąpił do wręczenia  nagród wszystkim laureatom.  Nagrody zostały przyznane i wręczone w siedmiu kategoriach.

Kategorie nagród:

W  pierwszej kategorii nagrody otrzymują  twórcy ludowi reprezentujący następujące dziedziny sztuki ludowej i artystycznego rzemiosła: rzeźba, malarstwo,/w tym malarstwo na szkle/, tkactwo, hafciarstwo i koronkarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, artystyczne kowalstwo i metaloplastyka, stolarstwo i snycerstwo, zabawkarstwo oraz zdobnictwo obrzędowe: wycinanki, palmy, pisanki, pająki, szopki, kwiaty bibułkowe, pieczywo obrzędowe itp. W tej kategorii znajdują się również instrumentaliści, tancerze, śpiewacy i wykonawcy instrumentów muzycznych.

W drugiej kategorii przyznawana jest nagroda mistrzowi tradycji.

W trzeciej kategorii honorowani są twórcy reprezentujący literaturę ludową, pisarze i poeci ludowi.

W czwartej kategorii nagrody przyznawane są działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom ludowej twórczości oraz badaczom – regionalistom i uczonym, których działalność naukowa dotyczy polskiej kultury, sztuki ludowej i folkloru.

Piątą kategorię tworzą kapele ludowe.

W szóstej kategorii przyznawane są nagrody zespołom folklorystycznym.

W siódmej kategorii przyznawane są nagrody/dyplomy honorowe/ instytucjom i muzeom szczególnie zasłużonym dla rozwoju sztuki ludowej i folkloru w Polsce.

Wanda Majtyka

W Kategorii I – dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego  wśród laureatów znalazła się Wanda Majtyka  z Popowic (powiat wieluński, województwo łódzkie) – honorowa obywatelka Gminy Mokrsko, śpiewaczka solistka, autorka scenariuszy widowisk teatru wiejskiego, instruktorka dwóch  zespołów w Ożarowie, wykonawczyni plastyki, ozdób z papieru i rekwizytów obrzędowych.

                                 

       

 

https://www.facebook.com/NIMITpolska/posts/4021632727919696

Nagroda im. Oskara Kolberga

 Patronem najważniejszej w  Polsce  Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną, jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii z cyklu „ Lud i Obrazy etnograficzne”, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej.

Nagroda ustanowiona została w 1974 r. w Płocku, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest organizatorem i fundatorem przyznawanych wyróżnień. Realizację konkursu w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prowadzi Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Honoruje się nią artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę. Nagrodzą również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy, wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Źródło: nagrodakolberga.pl

Zdjęcia z wręczenia nagrody Małgorzata Dziurowicz- Kaszuba , pozostałe Halina Gniłka