Budżet Obywatelski  Samorządu Województwa Łódzkiego – głosowanie na zgłoszone projekty

W Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego trwa głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców projekty. Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego przeznaczył 8 milionów złotych. Każdy może mieć wpływ a nawet zdecydować, na który projekt zostaną wydane. Głosować należy do 16 lipca br. na najlepszy pomysł. Wybrane zadania będą realizowane w 2022 roku.

W Budżecie Obywatelskim jest kilka projektów dotyczących nie tylko naszego miasta ale i powiatu. Zachęcamy do głosowania.

Zadania możliwe do zrealizowania w ramach BO w naszym rejonie:

Pula wojewódzka:

 1. zadanie W11– „Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń” z kwotą na realizację w wysokości 360 tys. zł.:

Zadanie polega na wykonaniu systemów aktywnego oświetlenia na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich nr 486 i 488 w gminie Wieluń. W uzgodnieniu z zarządcą tras wytypowanych zostało 6 lokalizacji w miejscowościach Wieluń, Dąbrowa, Ruda i Sieniec. Montaż oświetlenia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa osób przechodzących przez jezdnie o dużym natężeniu ruchu.

Szczegóły są również dostępne – tutaj.

 1. zadanie W18– „Wspólne działanie warunkiem poprawy podróżowania komunikacją zbiorową” z kwotą na realizację w wysokości 447 tys. zł.:

Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch zatok autobusowych w miejscowości Borowiec. Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch zatok autobusowych w miejscowości Masłowice.

Pula powiatowa:

 1. zadanie EWI03– „Wieluńskie smaki ” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

Zadanie polega na zorganizowaniu w powiecie wieluńskim przy szkole gastronomicznej stoisk – straganów, na których będą mogli swoje produkty wystawiać lokalni producenci żywności, rolnicy, ogrodnicy, artyści, ale także inne produkty związane z regionem. Stragany byłyby dostępne przez tydzień.

Byłyby to przenośne stragany, wykonane także przez lokalnych rzemieślników. Celem jest budowanie tożsamości lokalnej i świadomości potencjału producenckiego powiatu. Lokalizacja – przy szkole – nie jest przypadkowa, chodzi o budowanie świadomości produktu regionalnego wśród młodzieży, przyszłych restauratorów, przedsiębiorców.

Ważne jest także to, by było to takie miejsce, w którym jakiś lokalny producent bez ponoszenia kosztów mógłby promować swoje produkty, bo dotychczas to jest tylko okazjonalne i najczęściej przy okazji imprez masowych lub komercyjnych. Wydarzeniu towarzyszyłaby akcja informacyjna na temat zdrowego odżywiania.

Szczegóły są również dostępne – tutaj.

 1. zadanie EWI05– „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń” z kwotą na realizację w wysokości 37 tys. 500 zł.:

Zadanie polega na promocji produktów tradycyjnych województwa łódzkiego z terenu powiatu wieluńskiego wpisanych jak dotąd na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach oraz wszystkie inne produkty tradycyjne mające związek z ziemią wieluńską wpisane na LPT do chwili rozpoczęcia realizacji projektu.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie konferencji on-line, konkursu, kampanii informacyjnej oraz kiermaszu produktów wpisanych na LPT z powiatu wieluńskiego. Celem zadania jest popularyzacja wiedzy na temat produktów wpisanych na LPT stanowiących element dziedzictwa kulturowego powiatu wieluńskiego oraz będących elementem tożsamości społeczności lokalnej.

Szczegóły są również dostępne – tutaj.

 1. zadanie EWI06– „Nasza mała ojczyzna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” z kwotą na realizację w wysokości 22 tys. zł.:

Zadanie ma na celu pogłębianie wiedzy dotyczącej historii regionu, pamięci historycznej, poszerzanie zainteresowań dotyczących dziedzictwa swoich przodków, budowanie poczucia wspólnoty lokalnej wśród dzieci, młodzieży oraz innych mieszkańców powiatu wieluńskiego.

W ramach tego zadania realizowane będą działania z zakresu edukacji historycznej poprzez organizację serii konkursów i spotkań autorskich. Zakupione zostaną też książki związane z historią województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu wieluńskiego.

Szczegóły są również dostępne – tutaj.

 1. zadanie EWI07– „Co Ty wiesz o Łodzi – mieszkańcy powiatu wieluńskiego poznają zabytki i kulturę Łodzi” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

Cykl 6 wyjazdów mieszkańców Borowca do teatrów funkcjonujących w Łodzi połączone ze zwiedzaniem miejsc godnych zobaczenia pod względem kulturalnym i historycznym np. Manufaktura, pałac Poznańskiego, ul. Piotrkowska, Park Ocalonych, Stacja Radegest, Muzeum Kinematografii, Księży Młyn, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, palmiarnia, planetarium. Wyjazdy na różne przedstawienia: 3 dla dzieci wraz z rodzicami np. przedstawienie kukiełkowe oraz 3 wyjazdy dla dorosłych na np. operetkę.

 1. zadanie EWI08– „Turniej sołectw i gmin powiatu wieluńskiego” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

Zadanie polega na zorganizowaniu turnieju, którego celem jest upowszechnienie sportu wśród różnych grup społecznych. Turniej poprzedzą eliminacje. Turniej promuje zarówno aktywny styl życia, jak i integrację międzypokoleniową mieszkańców.

 1. zadanie EWI09– „Sportowa Olimpiada Rodzinna” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

Wydarzenie „Sportowa Olimpiada Rodzinna” kierowane jest do rodzin stanowiących podstawowe środowisko życia i wychowania młodego pokolenia. Pierwsze wyobrażenia dziecka o otaczającym je świecie kształtują się poprzez wzory zachowań panujące w grupie rodzinnej, dlatego tak ważne jest upowszechnienie kultury fizycznej jako stałego elementu codziennego życia.

Projekt będzie skupiał uczestników wydarzenia proponując różnorodne aktywności sportowe. Konkurencje, w których będą brać udział uczestnicy będą tak przygotowane, by nawet najmłodsze dzieci i osoby z „niepełnosprawnością” mogły wziąć w nich udział.

W Olimpiadzie nie będzie przegranych, ponieważ głównym celem wydarzenia będzie: upowszechnienie sportu, integracja rodziny przez wspólne spędzany czas, zabawę i sport. W wyniku podjętych działań chcemy wpłynąć na wzrost aktywności fizycznej w rodzinach, wzmocnienie więzi rodzinnych. Przygotowania do projektu rozpoczną się w połowie 2022 roku.

 1. zadanie EWI10– „Prezenty z tego co mamy dla Taty i Mamy” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

Projekt zakłada organizację cyklu bezpłatnych warsztatów, podczas których uczestnicy będą wykonywali proste ozdoby, prezenty, rękodzieło z materiałów recyklingowych. Cel: promocja recyklingu, segregacji odpadów, ekologii. Czas realizacji: wrzesień-grudzień 2022. Miejsce realizacji: powiat wieluński Grupa docelowa: 100 uczestników, w tym niepełnosprawne: dzieci, młodzież, dorośli. Grupy warsztatowe: 10 grup po 10 uczestników.

Na warsztatach każdy z uczestników będzie miał za zadanie stworzyć z pomocą osoby prowadzącej ekologiczne prezenty z recyklingu, które później będą mogli zapakować i obdarować bliską osobę. Każdy uczestnik na zakończenie warsztatów otrzyma dyplom i drobny upominek.

Przewidziany poczęstunek. Nadzoruje projekt koordynator. Wykonane będą zdjęcia prac, zostanie przygotowany projekt broszury ze zdjęciami prac oraz hasłami promującymi ekologię. Dodatkowo nagrany zostanie profesjonalny filmik.

Zasady głosowania w BO:
1. Wejdź na stronę tutaj i wypełnij internetowy formularz.
2. Po wypełnieniu wygeneruj kartę do głosowania w formacie pdf.
3. Wydrukuj kartę i podpisz.
4. Wrzuć kartę do urny w punkcie do głosowania, tzn. w:

  • Bibliotece Pedagogicznej– ul. Piłsudskiego 6, gmach II LO w Wieluniu.
  • w godzinach:
   Poniedziałek 10 – 17:00,
   Wtorek 10 – 17:00,
   Środa 10 – 17:00,
   Czwartek 10 – 17:00,
   Piątek 8-15:00.

Pamiętaj, że zagłosować można tylko jeden raz w danej kategorii!

Strona z kartą do głosowania na wybrane zadania znajduje się – tutaj a ostateczny wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania w ramach BO „Łódzkie na plus” na 2021 r. – tutaj.

Każdy pełnoletni mieszkaniec naszego regionu będzie mógł wybrać w głosowaniu najbardziej mu bliskie projekty zadań.

Ewa Misiak – Kocham Wieluń