Wakacje w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu – propozycje

Wakacje  dla pozostających w mieście nie muszą być nudne. Dbają o to instytucje kulturalne Wielunia. Jedną z nich jest MiGBP. Zapoznaj się z tym co proponuje!