V Sympozjum Regionalistów – Praszka 2019

Muzeum w Praszce i Wieluńskie Towarzystwo Naukowe w dniu 30 listopada 2019 r. zorganizowały V Sympozjum Regionalistów.  Było to wydarzenie ważne dla tych, którym bliska jest historia ich małych ojczyzn. Sympozjum wpisuje się od pięciu lat w cykl wydarzeń kulturalnych regionu i ma charakter otwarty.

Organizacja tego branżowego spotkania wynika ze statutowej działalności współpracujących ze sobą dwu placówek – Muzeum w Praszce i Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Szczególne znaczenie ma zapis o obowiązku prowadzenia badań nad przeszłością i tradycją kulturową historycznej ziemi wieluńskiej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na V Sympozjum przybyli naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Historycznego PAN,  Muzeum Literatury w Warszawie, muzealnicy i archiwiści z Opola, Radomska, Częstochowy, pracownicy Pracowni archeologiczno – konserwatorskich, muzealnicy z Praszki z dyrektorem Zbigniewem Szczerbikiem, przedstawiciele Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego z prezesem Zdzisławem Włodarczykiem. Wszystkich przybyłych, specjalistów w swoich dziedzinach, łączy miłość do miejsc, w których żyją i pracują.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na Sympozjum zaprezentowano 12 referatów. Znaczna ich część to wspaniałe przyczynki do historii regionu. Historię regionu wzbogaciły referaty: Z polskim słowem na odrzańskim szlaku – edukacja regionalna w Archiwum Państwowym w Opolu; Theatrum Veritas Iustitiae – dawne miejsca straceń na Śląsku okiem archeologa; Studium interdyscyplinarne wokół nieistniejącego kościoła szpitalnego św. Barbary w Starej Częstochowie; Dzieje zamku królewskiego w Łęczycy 1352/1362 – 2019; Stan badań nad Tekami Grygosińskiego w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej; Tatarzy w Stobiecku Miejskim. Między legenda, historią i współczesnością; Przebieg i zniszczenia I wojny światowej na terenie parafii Praszka; Towarzystwo Przemysłowo – Górnicze Praszka – Pilawa.

Inne z przedstawionych referatów: Regionaliści – czytelnicy i autorzy; Zdzisław Spodzieja – rzeźbiarz z Praszki. Przyczynek do badań nad twórczością lokalnych twórców nieprofesjonalnych; Czyja to głowa? Na marginesie wystawy „ Świat z ulicy Poprzecznej” Ruta Molin i Adolf Panitz – szkic do podwójnego portretu, czyli o potrzebie regionalnych baz ikonograficznych; Tomaszowianie w karykaturze M. Furta (1926 – 1928) uzupełniły wiedzę ogólną z zakresu historii i tradycji kultury.

Każde z czterech odbytych Sympozjów doczekało się swojej publikacji zatytułowanej Blisko i daleko. Sympozjum Regionalistów (oznaczone numerami Sympozjum), zawierającej zaprezentowane referaty.  Do tej pory ukazały się publikacje za rok 2015, 2016, 2017, 2018. Zapewne takiej samej publikacji doczeka się V Sympozjum Regionalistów – Praszka 2019.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W tym roku ukazała się publikacja za rok 2018  z wystąpieniami uczestników obrad IV Sympozjum Regionalistów – Praszka 2018.   Jej prezentacji dokonali redaktorzy: dr Zbigniew Szczerbik, dyrektor Muzeum w Praszce i dr Zdzisław Włodarczyk, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego.

Zofia Białas