„Uwielbiaj Duszo moja Pana”

Uwielbiaj duszo moja Pana to tytuł drugiego tomiku wierszy ks. Bogdana Blajera (pierwszy „Z palety barw i z życia kart… ukazał się w 2016 r.). Promocja tomiku odbyła się 22 lutego br. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu (poprzednia 23 lutego 2017 r. także w MiGBP).  Na promocję tomiku poezji Uwielbiaj Duszo moja Pana przybyli: Starosta wieluński Andrzej Stępień, radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek, radni powiatu, studenci Uniwersytetu III Wieku, duchowni, siostry Antoninki, rodzina i przyjaciele.

Spotkanie promocyjne rozpoczęło się muzycznie. Piosenki, tematycznie nawiązujące do tematyki wierszy zawartych w tomiku, zaśpiewały wychowanki Zofii Szpikowskiej, podopieczne Powiatowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

Kolejna część spotkania to prezentacja multimedialna przygotowana przez dr Bożenę Rabikowską i panie z Koła Miłośników Poezji działającego przy Wieluńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Piękne ikony, malowane starą techniką bizantyjską i obrazy malowane różnymi technikami przez Autora, umieszczone w środku wierszy, świetnie dobrana muzyka i wybrane przez recytatorki wiersze: Wiosna, Jesień, Do serca, Zdejm sandały, Czas, Żal, Anioł Stróż, Pycha i Pokora, Twoja muzyka, Sacrum w sztuce, Książka, Procesja na Boże Ciało, Patrz w górę, Stary wiejski wieczór, Słońce, Kamienny przyjaciel, Nie bój się, Żyj w zachwycie stworzyły wyjątkowy klimat do reflektowania życia wpisanego w kolejne pory roku, wspaniałe dzieło Boga Stwórcy.

Tomik Uwielbiaj Duszo moja Pana, mówił ks. poeta, powstał w ciągu jednego roku i jest refleksją nad życiem, nad radościami i smutkami, nad codziennością, a przede wszystkim jest wyrażeniem wiary w Boga, Dawcę wszelkiego dobra, Twórcę życia każdego z nas.

Każdy wiersz zawarty w tym tomiku to zachwyt nad pięknem świata stworzonego przez Boga i nad dziełami mistrzów, którzy potrafili ukazać sacrum w sztuce (kopie ich obrazów wplótł Autor w wiersze), to wielki zachwyt Bogiem i wiara w Jego bliskość. Zachwyt ten oddaje tytuł Uwielbiaj Duszo moja Pana zaczerpnięty ze słów „Magnificat” wyśpiewanego przez Maryję w domu św. Elżbiety.

Żeby zrozumieć moje wiersze, mówił poeta, należy przeczytać najpierw pierwszy wiersz Wspólne pisanie i …ostatni Żyj w zachwycie. Wtedy sam zachwycisz się swoim życiem i jego Dawcą i być może dorośniesz do megazachwytu…

Życzymy miłej lektury!