2016-09-01-uroczystości wieluńskie-9jpg

Eucharystia na odrestaurowanych fundamentach fary