2016-09-01-uroczystości wieluńskie-8

Fragment wystawy w Muzeum Ziemi Wieluńskiej