2016-09-01-uroczystości wieluńskie-7

Kwiaty składają przedstawiciele Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju