2016-09-01-uroczystości wieluńskie-6

Fragment widowiska "Wrześniowy świt"