2016-09-01-uroczystości wieluńskie-4

Kwiaty od duchowieństwa ziemi wieluńskiej