2016-09-01-uroczystości wieluńskie-2

Odsłonięcie postumentu z repliką mapy centrum Wielunia