2016-09-01-uroczystości wieluńskie-14

Połączone chóry "Clil" i "Concordia" pod dyrekcją Magdaleny Szymańskiej