2016-09-01-uroczystości wieluńskie-13

Arcybiskup Wacław Depo święci nowe tablice na "Golgocie Wieluńskiej"